Location

Yinchuan, China

Yinchuan International Convention Centre 

NO.222, North Qinshui Street, Jinfeng, 750002 Yinchuan, China